Tin tức

Giới thiệu công ty

12 - 01 - 2017 08:01:02

Công ty Cổ phần Mã Hóa Việt Nam được thành lập ngày 07/10/2014, do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Xem thêm