Báo tin hàng giả, buôn lậu có thể được thưởng 200 triệu đồng

14/01/2017 | 09:01 GMT +7
Với việc báo tin buôn lậu, hàng giả người dân có thể được thưởng tối đa 200 triệu đồng, các mức thưởng tùy theo giá trị hàng hóa mỗi vụ việc.

Quyết định này được thủ tướng quy định về việc hỗ trợ kinh phí cho hoạt động chống buôn lậu, hàng giả.

Theo đó, người dân cung cấp thông tin giúp cơ quan chức năng phá các vụ buôn lậu có giá trị trên 5 tỷ đồng sẽ được thưởng 10% giá trị vụ việc, tối đa 200 triệu; dưới 5 tỷ đồng có thể được trả tối đa không quá 100 triệu đồng.

Ảnh: Nguyễn Huệ

Nếu tài sản bị tịch thu được xử lý theo hình thức tiêu hủy hoặc chuyển giao thì chi phí mua tin mỗi vụ việc không quá 10% số tiền xử phạt và giá trị tài sản tịch thu, tối đa không quá 100 triệu đồng.

Quyết định này cũng quy định mức chi khen thưởng cho cá nhân tối đa 3 triệu đồng/vụ và cho tập thể tối đa 15 triệu đồng/vụ khi có thành tích trong quá trình tham gia chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhái.

Qua khảo sát cho thấy, người dân và các doanh nghiệp rất đồng tình và ủng hộ quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực từ 6/2016, tiếp tục được duy trì, thể hiện quyết tâm của chính phủ trong việc chống buôn lậu, hàng giả.